Neive behoort tot de 211 mooiste dorpjes in Italië
4 augustus 2014
Nederlandse Ark van de Smaak in de herfst naar Turijn
14 augustus 2014

Op 10 augustus jl. op de naamdag van San Lorenzo werd gevierd dat de relieken van San Teobaldo weer teruggekeerd zijn in de kathedraal van Alba. Circa dertig jaar geleden werd het uit deze kathedraal gestolen en enkele jaren geleden teruggevonden in een museum in Minneapolis in de Verenigde Staten.

Het reliekschrijn is van goud en zilver en zou enkele beenderen uit de schedel van de heilige bevatten. Via Rome en Turijn keert de schrijn op zijn oude plek terug. Alvorens dit gebeurt, wordt in Turijn gekeken of de beenderen daadwerkelijk van de heilige zijn. Hoe, dat vertelt het bericht niet. Daarna keert het terug naar de plek waar het sedert 1400 zijn thuis had.

San Teobaldo is samen met San Lorenzo de patroonheilige van het Langarole stadje Alba. Hij werd rond 1100 in Vicoforte Mondovì geboren in een goed burgerlijk milieu. Hij was een schoenmaker, die zijn leven aan de kerk wijdde en zich inzette voor de armen. De overlevering vertelt dat hij sliep in het voorportaal van de San Lorenzo kerk. Nadat in 1400 zijn tombe hervonden was, werd dit reliekschrijn gemaakt.

Zondag jl. kwam om 20.30 uur onder escorte van de carabinieri het reliekschrijn bij de dom aan en werd ontvangen door de bisschop en andere hoogwaardigheidsbekleders. Het reliekschrijn zal niet altijd te zien zijn. Na 10 augustus is het enkele dagen in de Dom te zien en daarna alleen op 1 juni (zijn naamsdag) en op 31 januari (dag dat herdacht wordt dat zijn tombe teruggevonden is).

Comments are closed.